VYHRAJTE POBYT PRO SEBE
A SVÉ KAMARÁDY S OUTDOOROVÝM
PROGRAMEM ŠITÝM NA MÍRU!

Ukažte nám, proč máme vyslat právě vás a vaše kamarády na sportovní dovolenou do Rakouska! Stačí nakoupit v prodejnách ALPINE PRO či v e-shopu www.alpinepro.cz za minimální částku 1500 Kč, poslat vaše nejlepší-nejakčnější outdoorové foto a sportovní pobyt pro 4 osoby v Kitzbühelských Alpách může být váš! Podmínkou zapojení do soutěže je vyplnění dotazníku níže.

Soutěžní formulář

*
*
*
*
* * Povinné

Četl/a jsem Pravidla soutěže a souhlasím s nimi.

Jak často nakupujete v ALPINE PRO?*
Proč máme vyslat právě vás a vaše kamarády
   na sportovní dovolenou do Rakouska?

Odpoveď není povinná, stačí když vložíte outdoorovou fotografii!

Zde vložte vaše nejlepší - nejakčnější outdoorové
   FOTO / nebo VIDEO:*
vybrat soubor
0%

* Nahráním fotografie uděluje soutěžící organizátorovi nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že organizátor je oprávněn soutěžní fotografii využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce ALPINE PRO, oficiální Facebookové stránce ALPINEPRO či jiných webech. Bližší informace ohledně licenčního práva na soutěžní fotografii jsou upřesněny v Pravidlech soutěže.

Tímto uděluji organizátorovi soutěže společnosti ALPINE PRO, a.s a spoluorganizátorovi soutěže společnosti Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou upřesněny v Pravidlech soutěže.

CENY

Čerpání pobytu je možné v letní/podzimní sezoně 2018 tj. mezi 1.7. - 1.11 2018. Termín pobytu bude upřesněn a naplánován mezi výherci a poskytovatelem pobytu.

* Outdoorový program bude upřesněn a naplánován mezi výherci a poskytovatelem pobytu ještě před samotným čerpáním pobytu.
   Aktivity budou vybrány dle zájmů a v závislosti na dovednostech a schopnostech výherců, přičemž na výběr budou aktivity jako např.:

  • pěší túry, cyklo nebo e-bike túry s průvodcem
  • lezení na zajištěných stezkách s průvodcem
  • návštěva lezeckého lesoparku Hornpark
  • jízda na kanoích, kajacích nebo rafting

Našim cílem je, aby se program stal pro účastníky neopakovatelným zážitkem!

O REGIONU St. Johann v Tyrolsku

Léto v nejlepší kvalitě
v Kitzbühelských Alpách

Dopřát každému jeho okamžik štěstí: Region St. Johann v Tyrolsku. Znáte vůni čerstvě posekaných luk nebo pocit, kdy stojíte nohama v chladném horském potoku? V regionu St. Johann v Tyrolsku můžete pocítit léto. Střediska St. Johann v Tyrolsku, Oberndorf, Kirchdorf a Erpfendorf mají vše, co potřebuje moderní letní destinace. Vynikající síť cyklistických a turistických stezek, pestrý kalendář akcí, skvělé výletní cíle pro celou rodinu a tradiční chaty, které lákají typickou tyrolskou domácí kuchyní.

Ve spojení s okouzlující krajinou mezi Kitzbüheler Horn a Wilder Kaiser, je tato alpská oblast tajný tipem. Objevte mnoho výletních cílů na horách v Kitzbühelských Alpách v Tyrolsku. Kromě původních horských pastvin, rozkvetlých luk a osvěžujících horských potůčků jsou takzvané horské zážitkové světy vrcholem pro celou rodinu. Žhavým tipem pro tyto výletní cíle je letní karta „Kitzbüheler Alpen Sommer Card“. S tímto výhodným lístkem můžete zažít všechny horské zážitkové světy a lanovky v Kitzbühelských Alpách. Objevte hory Kitzbühelských Alp hravou formou!

Více o regionu:   www.kitzalps.cc/cz link icon

Hory Hory Hory Hory Hory

Partnerský hotel soutěže

Hotel Wirtshaus Post

V Hotelu & hostinci Post se nádherným způsobem spojuje tradice a moderna: krásné nástěnné malby a tradiční tyrolská kuchyně na jedné straně a moderní architektura a hřejivá, neformální atmosféra na druhé straně. Skvělá poloha v centru města St. Johann a pestrá nabídka pro aktivní hosty vytváří z hotelu ideální místo pro pobyt v Kitzbühelských Alpách.

Hotel Wirtshaus Post

Speckbacherstrasse 1
A - 6380 St. Johann in Tirol
Tel .: +43 5352 63643-0
office@dashotelpost.at
www.dashotelpost.at

PRAVIDLA soutěže

Úplná pravidla soutěže „…Vyhrajte sportovní dovolenou pro 4 osoby v alpském regionu St. Johann in Tirol!”
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „…Vyhrajte sportovní dovolenou pro 4 osoby v alpském regionu St. Johann in Tirol!“ („soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená ve zkráceném znění na propagačních materiálech určených spotřebitelům, kteří mají zájem se soutěže zúčastnit. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze písemnou formou.
Organizátoři soutěže
Organizátorem soutěže je společnost: ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, Zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224, (dále „organizátor“).  
Spoluorganizátorem soutěže je společnost: Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, Dorfstrasse 11, 6365 Kirchberg in Tirol, Rakousko, IČ: FN 281228x , Zaps. u Landesgericht Innsbruck, (dále jen „spoluorganizátor“). 

Termín a místo konání soutěže  

Soutěž probíhá od od 25. 5. 2018 (od 00:00) do 10. 7. 2018 (do 23:59) včetně na území České republiky.

 

Účast v soutěži a vyhodnocení
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Do soutěže o sportovní letní pobyt v 4* Hotelu POST s polopenzí budou zařazeni všichni účastníci, kteří splní tyto podmínky:
1) nakoupí za minimální částku 1500 Kč v ALPINE PRO prodejnách či e-shopu www.alpinepro.cz v České republice,
2) vyplní soutěžní registrační formulář a zašlou své akční outdoorové foto na email soutez@alpinepro.cz nebo jej nahrají na soutěžní web,
3) vyjádří souhlas s účastí v soutěži za podmínek stanovených v těchto pravidlech, a to způsobem pod soutěžním formulářem uvedeným, a to nejpozději do 23:59 hod. dne 10.7.2018.
Výhercem se stane zákazník, který splní všechny podmínky soutěže a jehož foto odborná porota ALPINE PRO vyhodnotí jako nejlepší-nejakčnější.
Fotografie bude rozhodující při konečném určení výherců. Ze soutěže budou vyřazeny osoby, jejichž jméno a kontaktní údaje se ve formuláři objeví opakovaně či budou nepravdivé. Případná duplicita údajů či jejich nepravost povede k vyřazení soutěžícího.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly či dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být Pořadatelem kdykoli ze soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Výhry v soutěži
1x sportovní letní pobyt, ubytování pro max. 4 osoby na 4 dny / 3 noci v 4* Hotelu POST s polopenzí a sepciálním outdoorovým programem šitým na míru výhercům,* to vše v alpském regionu St. Johann in Tirol.
*  Outdoorový program bude upřesněn a naplánován mezi výherci a posktovatelem pobytu ještě před samotným čerpáním pobytu. Aktivity budou vybrány dle zájmů a v závislosti od dovedností a schopností výherců, přičemž na výběr budou aktivity:
- pěší túry, cyklo nebo e-bike túry s průvodcem
- lezení na zajištěných stezkách s průvodcem
- návštěva lezeckého lesoparku Hornpark
- jízda na kanoích, kajacích nebo rafting
- lukostřelba, jízda na koni

Čerpání pobytu je možné v letní/podzimní sezoně 2018 tj. mezi 1.7. - 1.11 2018. Termín pobytu bude upřesněn a naplánován mezi výherci a posktovatelem pobytu, na vyžádání a v závislosti na dostupnosti kapacit partnerských hotelů (kromě rakouských svátků).
V případě, že se organizátorům soutěže nepodaří zkontaktovat výherce do 21 kalendářních dnů ode dne oznámení o výhře, nebo si v tomto termínu výhru z jakýchkoliv důvodů nepřevezme, organizátoři určí nového výherce, který se umístil jako nejbližší v pořadí.

Soutěžní fotografie
Soutěžní fotografie nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

Soutěžní fotografie musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo organizátorovi uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora.

Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní fotografie, které:
• neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
• nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
• vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
• nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
• odporují dobrým mravům;
• zachycují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
• jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
• obsahují náboženský nebo politický podtext;
• mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;

Účastník se zasláním soutěžního díla zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele, prokázat: písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené do soutěže pořídil osobně (nebo si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžní fotografie) a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených v autorském díle účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto autorském díle, se zařazením autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním autorského díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je pořadatel soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní fotografii bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních fotografií. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo fotografie, které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

Licenční oprávnění na soutěžní fotografii

Nahráním soutěžního díla do soutěže soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje organizátorovi nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že organizátor je oprávněn soutěžní fotografii využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce ALPINE PRO, oficiální Facebookové stránce ALPINEPRO či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům organizátora ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Organizátor není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní fotografii pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžní fotografií (např. její úprava, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním soutěžní fotografie do soutěže. Organizátor je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce), účastí v soutěži a nahráním soutěžní fotografie do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžní fotografie uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) za veškeré škody vzniklé v této souvislosti organizátorovi nebo třetí osobě a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla organizátorovi anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící (popř. zákonný zástupce) povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžní fotografie a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník (ev. jeho zákonný zástupce) soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní fotografie do soutěže nahraná je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžní fotografie v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže (popř. jeho zákonný zástupce) zavazuje, že užitím soutěžní fotografie dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených v soutěžní fotografii (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních fotografiích, atd. Veškeré nutné souhlasy související s nahráním soutěžní fotografie do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník (popř. jeho zákonný zástupce) soutěže je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:
Soutěžící odesláním registračního formuláře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátoři soutěže neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv, reklamace na výhry se nevztahují. Organizátoři soutěže vypořádají případné uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:        

Soutěžící účastí v soutěži poskytuje společnostem organizátorů soutěže (dále jen „Správce“) a společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, později „Nařízení EU“ ), zpracovali tyto osobní údaje: jméno a příjmení, věk ; poštovní adresa; e-mailová adresa; (dále jen „údaje“). Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátoři soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, neúplné adresy (název obce), příp. podobizny, pro komerční účely ve všech komunikačních médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátorů soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry. Účastník uděluje organizátorům tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.
Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@alpinepro.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracování údajů probíhá ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DALŠÍ MARKETINGOVÉ ÚČELY A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:

1.            Tímto uděluji společnosti Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, Dorfstrasse 11, 6365 Kirchberg in Tirol, Rakousko, IČ: FN 281228x , Zaps. u Landesgericht Innsbruck,  (dále jen „Správce“) a společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (dále jen „Zpracovatel“),,  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, později „Nařízení EU“ ), svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:
jméno a příjmení; poštovní adresa; e-mailová adresa, telefon;  (dále jen „údaje“)

2.            Poskytnuté údaje jsou zpracovány za účelem:                                                                                        
zařazení do databáze správce pro další marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách, soutěžích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;

3.            Doba zpracování osobních údajů:
Poskytnuté údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně tří let.

4.            S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním žádosti na kontaktní údaje společnosti správce dat Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH, Dorfstrasse 11, 6365 Kirchberg in Tirol, Rakousko, nebo elektronicky zasláním emailu na:  info@kitzalps.cc nebo zpracovatele dat ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321 n nebo elektronicky zasláním emailu na: marketing@alpinepro.cz.

5.            Zpracování údajů je prováděno Správcem, údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další třetí subjekty, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění;

6.            Poučení Subjektu údajů (tj. poskytovatele údajů):
Správce tímto v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění, informuje, že:
-              osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu
-              osobní údaje Subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU
-              Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
-              Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování
-              Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce a požadovat vysvětlení případně odstranění pochybení, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Podrobné informace o zpracování osobních údajů společností ALPINE PRO, a. s. jsou k nahlédnutí na webu https://www.alpinepro.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

 

Tato pravidla jsou k dispozici na www.alpinepro.cz  , zároveň jsou uložena v písemné podobě u organizátorů soutěže.