SOUTěžte S NÁMI!

Nakupte nad 1500 Kč a soutěžte o lyžařský pobyt pro 2 osoby na 4 dny v hotelu RITZENHOF****S včetně rozšířené polopenze a dvou skipasů v oblasti Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Soutěž probíhá od 15. 12. 2019 do 31. 1. 2020. Podmínkou zapojení do soutěže je vyplnění dotazníku níže.

Soutěžní formulář

*
*
*
*
* * Povinné

Četl/a jsem Pravidla soutěže a souhlasím s nimi.

Soutěžní otázka:
Jak často nakupujete v ALPINE PRO?*

Tímto uděluji organizátorovi soutěže společnosti ALPINE PRO, a.s a spoluorganizátorovi soutěže společnosti Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, Rakousko, svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro marketingové účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou upřesněny v Pravidlech soutěže.

VÝHRY

* Čerpání pobytu je možné v zimní sezoně 2019/20, nejpozději do 15. 12. 2020 (kromě rakouských svátků a prázdnin).
   Termín pobytu bude upřesněn a naplánován mezi výhercem a poskytovatelem pobytu. Pobyt nezahrnuje dopravu.

Našim cílem je, aby se program stal pro účastníky neopakovatelným zážitkem!

OBLAST SKICIRCUS

Vítejte ve Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Vítejte v prostředí přirozenosti.

Nenabízíme klasické lyžařské dovolené. Vytváříme nenucené a přirozené horské zážitky, které si budete pamatovat navždy. Díky 270 km sjezdového lyžování a 70 moderním lanovkám a vlekům je region jedním z nejlepších lyžařských středisek v Alpách. Díky Ski ALPIN CARD - nové síti vstupenek se Schmitten v Zell am See a Kitzsteinhorn Kaprun - se nabídka rozšíří na 408 km sjezdovek a 121 vleků. Přes den si sjíždíte hory zahalené do zimy nebo vyhledáte nezpracované freeridové svahy bez jakékoliv stopy. Na sjezdovce je postaráno o spoustu rozmanitostí: sněhové parky pro všechny úrovně dovedností, zábavné sjezdovky a sjezdové trasy se táhnou napříč celou oblastí. Nelyžaři mohou strávit den na sněžnicích nebo prozkoumat četné zimní turistické stezky. Vytrvalí sportovci a milovníci přírody si mohou užívat na mnoha běžkařských trasách, které se rozprostírají napříč regiony Saalfelden Leogang a Fieberbrunn nebo vylézají na hory lyžařského areálu vlastními silami s lyžemi pro skitouring a skialpinismus.

Třešnička na dortu: typická rakouská alpská kuchyně. Protože rozmazlování a hýčkání jsou součástí vydařené dovolené, stejně jako vydařený snímek z dovolené v rodinném fotoalbu. Zimní dovolená ve Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn: Vzpomínka, která zůstane.
Opravdová přirozenost!:   www.saalbach.com link iconPartnerský hotel soutěže:

RITZENHOF****S – Hotel und Spa am See - idylický lázeňský hotel ležícím mezi horami a jezerem v blízkosti střediska Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Bezplatný skibus vás během několika minut zaveze do centra lyžařského dění. Z Ritzenhofu je mnoho k objevování i mimo sjezdovky: s přímým přístupem k rozsáhlé síti stezek a tras Saalfelden Leogang, na bruslích na zamrzlém jezeře Ritzensee, v rámci skialpinismu, možnosti sáňkování nebo zimní turistiky. Po dni plném akce si můžete krásně odpočinout v nádherných lázních u jezera: krytý bazén, sauny, relaxační plochy a individuálně přizpůsobené lázeňské procedury. Akční a idylická: zimní dovolená mezi horou a jezerem.
RITZENHOF****S – Hotel und Spa am See | Tel. +43 6582 73806 | info@ritzenhof.at | www.ritzenhof.at link icon

PRAVIDLA soutěže
Úplná pravidla soutěže „VYHRAJTE S NÁMI LYŽAŘSKÝ POBYT V RAKOUSKU!“ Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „VYHRAJTE S NÁMI LYŽAŘSKÝ POBYT V RAKOUSKU!“ („soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená ve zkráceném znění na propagačních materiálech určených spotřebitelům, kteří mají zájem se soutěže zúčastnit. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze písemnou formou.

Organizátoři soutěže

Organizátorem soutěže je společnost: ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, Zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10224, (dále „organizátor“).   Spoluorganizátorem soutěže je společnost: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, Glemmtaler Landstraße 550, 5753 Saalbach, Rakousko, DIČ: ATU 46518102, Zaps. u Landesgericht Salzburg, (dále jen „spoluorganizátor“).
Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od 15. 12. 2019 (od 00:00) do 31. 1. 2020 (do 23:59) včetně na území České republiky.  

Účast v soutěži a vyhodnocení

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Do soutěže o zimní pobyt v 3* hotelu s polopenzí budou zařazeni všichni účastníci, kteří splní tyto podmínky:
 1. nakoupí za minimální částku 1500 Kč v ALPINE PRO prodejnách či e-shopu www.alpinepro.cz v České republice,
 2. vyplní soutěžní registrační formulář společně s odpovědí na soutěžní otázku na soutěžním webu www.zazijtetosnami.cz,
 3. vyjádří souhlas s účastí v soutěži za podmínek stanovených v těchto pravidlech, a to způsobem pod soutěžním formulářem uvedeným, a to nejpozději do 23:59 hod. dne 31.1.2020.

Výhercem se stane zákazník, který splní všechny podmínky soutěže a jehož jehož odpověď na tipovací otázku bude přesná nebo nejblíže realitě.
V případě stejného tipu bude datum vyplnění formuláře rozhodující při konečném určení výherců. Ze soutěže budou vyřazeny osoby, jejichž jméno a kontaktní údaje se ve formuláři objeví opakovaně či budou nepravdivé. Případná duplicita údajů či jejich nepravost povede k vyřazení soutěžícího. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly či dobrými mravy nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být Pořadatelem kdykoli ze soutěže vyloučeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Výhry v soutěži

2x lyžařský pobyt, ubytování pro 2 osoby na 4 dny / 3 noci v hotelu RITZENHOF****S včetně rozšířené polopenze a dva skipasy v oblasti Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Čerpání pobytu je možné v zimní sezoně 2019/20 , nejpozději do 15.12. 2020. Termín pobytu bude upřesněn a naplánován mezi výhercem a posktovatelem pobytu, na vyžádání a v závislosti na dostupnosti kapacit partnerských hotelů (kromě rakouských svátků a prázdnin). Pobyt je bez dopravy.

V případě, že se organizátorům soutěže nepodaří zkontaktovat výherce do 21 kalendářních dnů ode dne oznámení o výhře, nebo si v tomto termínu výhru z jakýchkoliv důvodů nepřevezme, organizátoři určí nového výherce, který se umístil jako nejbližší v pořadí.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti

Soutěžící odesláním registračního formuláře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje. Organizátoři soutěže neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv, reklamace na výhry se nevztahují. Organizátoři soutěže vypořádají případné uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Soutěžící účastí v soutěži poskytuje společnostem organizátorů soutěže (dále jen „Správce“) a společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, později „Nařízení EU“ ), zpracovali tyto osobní údaje: jméno a příjmení, věk ; poštovní adresa; e-mailová adresa; (dále jen „údaje“).
Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátoři soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, neúplné adresy (název obce), příp. podobizny, pro komerční účely ve všech komunikačních médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátorů soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry. Účastník uděluje organizátorům tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.
Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@alpinepro.cz, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracování údajů probíhá ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DALŠÍ MARKETINGOVÉ ÚČELY A POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:

 • Tímto uděluji společnosti Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, Glemmtaler Landstraße 550, 5753 Saalbach, Rakousko, DIČ: ATU 46518102, Zaps. u Landesgericht Salzburg, (dále jen „Správce“) a společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321 (dále jen „Správce“) a společnosti ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, (dále jen „Zpracovatel“),,  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, později ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, později „Nařízení EU“ ), svůj výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení; poštovní adresa; e-mailová adresa, telefon;  (dále jen „údaje“)
 • Poskytnuté údaje jsou zpracovány za účelem: zařazení do databáze správce pro další marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, službách, soutěžích a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
 • Doba zpracování osobních údajů: Poskytnuté údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně tří let.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním žádosti na kontaktní údaje společnosti správce dat Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, Glemmtaler Landstraße 550, 5753 Saalbach, Rakousko, DIČ: ATU 46518102, nebo elektronicky zasláním emailu na: contact@saalbach.com nebo zpracovatele dat ALPINE PRO, a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, ČR, IČ: 49970321, nebo elektronicky zasláním emailu na: marketing@alpinepro.cz.
 • Zpracování údajů je prováděno Správcem, údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další třetí subjekty, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění;
 • Poučení Subjektu údajů (tj. poskytovatele údajů):
  Správce tímto v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, později Nařízení EU, v platném znění, informuje, že:
  1. osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu
  2. osobní údaje Subjektu údajů nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU
  3. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
  4. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování
  5. Subjekt údajů má v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce a požadovat vysvětlení případně odstranění pochybení, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  Podrobné informace o zpracování osobních údajů společností ALPINE PRO, a. s. jsou k nahlédnutí na webu https://www.alpinepro.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

  Tato pravidla jsou k dispozici na www.alpinepro.cz , zároveň jsou uložena v písemné podobě u organizátorů soutěže.